Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Kronika rodziny na ziemiach polskich Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
czwartek, 20 kwiecień 2006
Poniższe informacje są opisem sporządzonym w czasie okupacji przez Mieczysława de Thun, notariusza w Mławie a potem w Warszawie.

„ Karol Ferdynand i jego żona pochowani są w podziemiach kościoła parafialnego w Radzyminie k/Płońska. W czasie około 1930 roku miejscowy proboszcz nazwiskiem Serafim, otworzył trumny Thunów i zabrał z trumny śp. Karola pas słucki a z trumny śp. Marianny – książkę do nabożeństwa oprawną w kość słoniową. Pas znalazł się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, natomiast książka do nabożeństwa zaginęła [w 2004 roku zadzwoniłam do Muzeum Diecezjalnego chcąc ustalić czy to prawda. Kustosz powiedział mi, że rzeczywiście posiadają w zbiorach kolekcję pasów słuckich, ale z jego słów wynikało, ze jest to zbiór pochodzący z zasobów jednej osoby i udostępniony Muzeum wcześniej niż napisano w niniejszej Kronice rodzinnej - BT].


Karol Ferdynand miał dzieci: Karola Konrada, Jana, Juliana Macieja, Ludwikę, Józefę, Aleksandrę, Julię, Agnieszkę i Walerię. Sześć córek Karola Ferdynanda otrzymywały w latach czterdziestych XIX stulecia, kiedy były niezamężne, po 60 talarów pruskich tytułem spadku po Karolu-Ludwiku zmarłym w roku 1838, właścicielu Schlemmina [kawalera zakonu Joannitów – BT]. Korespondencja związana ze spadkiem zachowała się u śp. Mieczysława Thuna (autora tego opracowania).


1.      LUDWIKA de THUN,  córka Karola Ferdynanda i Marianny ze Sternów, ur. w Jeżewie, z męża Sokołowska, wkrótce po zamążpójściu zmarła bezdzietnie.

2.      JÓZEFA de THUN, córka w/w, ur. w Jeżewie, zamężna za Witkowskim. Wcześnie owdowiała. Miała córkę Eufemię. Prowadziła pensję dla dziewcząt z inteligentnych rodzin w Warszawie przy ulicy Kanonii. Po wyjściu za mąż córki Eufemii za Osmańskiego, muzyka, przeprowadziła się do nich do Częstochowy. Po śmierci Osmańskiego Witkowska, a potem jej córka Eufemia miały pensjonat dla podróżnych i zajmowały się pielgrzymkami do Jerozolimy i Rzymu. Eufemia wychowała dwóch chłopców podrzutków, którym dała nazwiska: Stanisław Zjawny i Stanisław Winterstein. Obydwie zostały pochowane w Częstochowie.

3.      ALEKSANDRA de THUN, córka w/w, ur. w Jeżewie, zamężna za Marcinem Lewandowskim, urzędnikiem mennicy w Warszawie. Po śmierci męża, mając fundusze zamieszkiwała w Gorzechowie, w Płockiem u wnuczki po bracie Karolu Konradzie – Stefanii Boskiej. Tam zmarła bezdzietnie. Pochowana jednak została w Warszawie na Powązkach w grobie męża.

4.      JULIA de THUN, córka w/w, ur. w Jeżewie, I voto Stalkowska, II voto Zawadzka, mieszkała w Warszawie. Mężowie byli sędziami. Bezdzietna. Pochowana na Powązkach.

5.      AGNIESZKA de THUN, córka tych samych, ur. w Jeżewie, zamężna za majorem Presserem /chodził na protezie/. Pochowana na Powązkach. Miała dwóch synów. Jeden zginął w powstaniu (1863?), drugi zmarł w późniejszym wieku bezdzietnie.

6.      WALERIA de THUN, córka tych samych jak wyżej, zamężna za Hipolitem Filipowiczem, notariuszem w Przasnyszu. Miała 3 córki:
i.                    Natalię - zamężną za Ludomirem Kamieńskim, inżynierem drogowym w Płocku,
ii.                  Walerię – zamężną za Janem Chomenko, naczelnikiem powiatu w Przasnyszu,
iii.                Bronisławę – zamężną za Krajewskim, wojskowym a następnie z Kazimierzem Heniszem, muzykiem w Warszawie.
Natalia Kamieńska miała córki:
-          Natalię Pilcicką, II voto Balińską,
-          Marię Piechowską,
-          Stanisławę Kamieńską i
-          Ludomira.
Waleria Chomenko miała 3 synów:
-          Aleksandra,
-          Konstantego i
-          Waleriana.
Bronisława Krajewska miała jedną córkę: Zofię.
Waleria jest pochowana na Powązkach.

7.      KAROL KONRAD de THUN, * 26.11.1811 w Jeżewie,   † 16.06.1891, żonaty z Leonią Danowską, właściciel majątku Główczyn w powiecie Płockim, mieszkający ostatnio w maj. Gorzechowo, tam zmarł i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Siecieniu. Leonia z Danowskich zmarła w Warszawie i pochowana jest na Powązkach. Dzieci:
i.Wincenty,
ii.Julian              obaj zginęli w czasie powstania (1863 ?),
iii. Zofia Filipowicz,
iv. Henryka Eitner
v. Wanda Rudlicka
vi.Helena Nadolska .
-         Zofia Filipowicz z mężem swym Sylwanim miała dzieci:
                  Czesława Filipowicza,
                  Stefanię Boską,
                  Wiktora Filipowicza i
                  Janinę I voto Nadolską, II voto Łuszczewską.
-         Henryka Eitner z mężem swym Antonim miała dzieci:
                  Wacławę Piotrowicz,
                  Jadwigę Arkuszewską,
                  Halinę Dziabaszewską i
                  Antoninę Jakubowską.
                  Syn Brunon zmarł jako dziecko.
- Wanda Rudlicka z mężem Józefem miała dzieci:
                  Helenę zmarłą w młodym wieku,
                  Edwarda,
                  Bronisławę Sichulską (pseudonim sceniczny: Jeremi), 
                  Wandę 
                  Eugenię.
- Helena Nadolska z mężem Teofilem miała córkę
                  Stanisławę Kamińską 
                 i syna księdza

8.       KONSTANTY HILARY de THUN, *8.08.1815 w Jeżewie, zmarł jako nastolatek. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Radzyminie. Pomnik: kamień polny z wyrytym nazwiskiem.

9.       JAN EMILIAN de THUN *6.10.1821 w Jeżewie   † 19.07.1896, właściciel majątku ziemskiego Koziebrody w powiecie Sierpeckim, żonaty z Zofią Jaroszewską. Brał udział w ruchu powstańczym 1848 r. na polskich ziemiach zachodnich. Zmarł i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Koziebrodach. Dzieci:
i.                    Stanisław – zmarł jako dziecko
ii.                   Wincenty
iii.
                  Ignacy

10.  WINCENTY de THUN, *12.04.1852  † 12.05.1920. urodzony w Krzywonosi, pow. Mławski, syn Jana i Zofii z Jaroszewskich, właściciel majątku Drozdowo w pow.płońskim. Żonaty z Jadwigą Wiśniewską. Dzieci:
i.                    Zofia zamężna za Stefanem Szczepkowskim
ii.                   Teodora zamężna za Stefanem Półgrabskim
iii.                  Jan
iv.                  Tadeusz
Pochowany w Koziebrodach

11.  IGNACY de THUN, *1858 w Krzywonosi pow. mławski   † 20.07.1931, syn Jana i Zofii  Jaroszewskich. Był właścicielem majątku Koziebrody  powiatu sierpeckiego, żonaty z Emmą hrabianką Ostroróg. Dzieci:
i.                    Wincenty
ii.                   Andrzej
iii.                  W............... [brak zgody żyjących następców na publikację danych]
Pochowany w Koziebrodach.

12.  JAN de THUN, syn Wincentego i Jadwigi z Wiśniewskich, *10.05.1896 w Kodłutowie, parafii i gminy Unieck (Witkowo) pow. Sierpeckiego. Właściciel majątku Drozdowo w powiecie płońskim. Żonaty z Zofią Jaroszewską. Dzieci:
i.                    Wincenty – [nie żonaty i bezdzietny – BT]
ii.                   Irena
Irena w 1950 wyszła za mąż za Antoniego Kozubka, leśnika. Sama ukończyła wydział stomatologii na Akademii Medycznej w Poznaniu. Mieszkała z mężem Baborowie na Śląsku i w Młynarach na Mazurach, pow. Pasłęk. Jan de Thun, po wysiedleniu z rodziną w 1939 przez Niemców zamieszkiwał w okresie okupacji we wsi Nadzieja w pow. Węgrów, woj. warszawskie. Po wojnie, w wyniku reformy rolnej, przeniósł się do Gdańska-Wrzeszcza (ul. Parkowa 15 m.1), gdzie zmarł w październiku 1948 i pochowany został na cmentarzu komunalnym na Srebrzysku we Wrzeszczu, obok grobu Jadwigi Thun z Wiśniewskich (zmarłej w 1949) [Irena – zm. w r.2000 i Antoni Kozubek spoczywają w grobie razem z Janem, natomiast Wincentego, brata Ireny pochowano w grobie jego babki Jadwigi Wiśniewskiej – BT].

13.  TADEUSZ de THUN, * 11.10.1897 w Kodłutowie, syn Wincentego i Jadwigi z Wiśniewskich, właściciel majątku Zabłocie w powiecie Rawskim, poseł na Sejm, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, później we Francji i Anglii, gdzie osiadł na stałe. Żonaty z Hanną Korolec, ostatnio zamieszkałej w Milanówku, pochowanej na Powązkach. [Tadeusz de Thun mieszkał sam w Londynie gdzie zmarł w 1974 – BT].

14.  WINCENTY de THUN, *01.01.1901 w Koziebrodach, syn Ignacego i Emmy z Ostrorogów, zmarł w obozie koncentracyjnym w Matthausen w Austrii 24.12.1940. Współwłaściciel majątku Koziebrody. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 w stopniu podporucznika rezerwy artylerii lekkiej.

15.  A de THUN,

16.  W de THUN. Dzieci:
i.                    ...................
ii.                  ...................
[brak zgodny na publikację danych]


17.  JULIAN MACIEJ KONSTANTY de THUN, * 11.02.1824  w Jeżewie,  † w marcu 1895 w Galicji. Syn Karola Ferdynanda i Marianny ze Sternów, obywatel ziemski, żonaty I voto z Honoratą Milewską (parafia Unieck), II voto z Teresą Gostkowską, III voto z Zofią Jonas.
Dzieci:
i.                    Józef Rudolf [z Honoratą Milewską – BT]
ii.                   Jan Franciszek [z Teresą Gostkowską – BT]
iii.                  Wiktor [z Zofią Jonas – BT]

Zamieszkiwał w majątku Szczepkowo gmina Unieck (Witkowo) pow. Sierpecki, potem w Karsach powiatu Płockiego [Karsy parafia Drobin, wniosła w posagu Teresa Gostkowska – BT]. Uczestnik powstania 1863-64. Potem ukrywał się we wsi Burdungen w okolicy Olsztyna w Prusach Wschodnich, w Szwajcarii a pod koniec życia w majątku Miłocin pow. Rzeszów, prowincji krakowskiej. Zmarł w Miłocinie na skutek choroby wątroby i pochowany został na cmentarzu parafialnym Staromieście.”

18. RUDOLF JÓZEF de THUN, * 31.01.1846 w Szczepkowie pow. Unieck,  † 19.02.1916, syn Juliana i Honoraty z Milewskich. Właściciel majątku Lipa w pow. Sierpeckim. Żonaty z Marią Fey, par. Bodzanów, pow. płocki.
Dzieci:
i.                    Julian
ii.                   Zdzisław,
iii.                  Mieczysław,
iv.                  Wanda
v.                   Maria
vi.                  Stefania
vii.                 Halina
viii.                Natalia
Zmarł na zapalenie płuc. Pochowany na cmentarzu parafii Głowaczew, pow. kozienicki.

19.   MARIA MAGDALENA THUN, córka Edwarda Fey i Józefy z Karwowskich, małżeństwo Fey. Urodziła się 10.07.1849 (w metryce omyłkowo jest data 19.06.1849) we wsi Olszanowo koło Bodzanowa. Ojciec Marii, Edward był mierniczym. W czasie dokonywania gruntów majątku Kucice w pow. Płońskim zachorował na cholerę. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Wdowa  Józefa z kilkuletnią córka Marią wróciła do Karwowa-Poduchownego, par. i gm. Bodzanów pow. Płockiego, do swych rodziców a dziadków Marii. Tam Maria wychowała się a potem wysłana został do klasztoru w Czerwińsku a później na pensję w Płocku. W Karwowie wyszła za mąż (Bodzanów 4.08.1869). W okolicy miała krewnych i dużo życzliwych ludzi i wyniosła stamtąd dużo dobrych wspomnień. Dziadek Marii ze strony matki - Tomasz Karwowski i babka Teresa z domu Zarembianka – pochodzili z rodzin ziemiańskich. Dziadek ze strony ojca – Karol Fey – był nauczycielem języków i przybył z Francji. Ostatnio pracował jako nauczyciel w szkole średniej w Łowiczu gdzie mieszkał w domu z ogrodem. Babka ze strony ojca – Joanna z domu Cwejner – pochodziła z Żurawki w pow. Rawskim. Życie Marii w  większej części upłynęło na wsi w domu matki i kiedy wraz z mężem prowadziła gospodarstwo w majątku ziemskim. Później mieszkała w Warszawie, Płocku, Krakowie z którymś z dzieci. Maria odznaczała się energią, pracowitością i sprawiedliwością poglądów. Żyła długo, bo 92 lata i 12 dni. Zachowała do końca życie świeżość umysłu i względnie dobry stan zdrowia. W czasie wojny (II światowej) w upalny dzień zjadła kawałek nieświeżego mięsa i rozstroiła żołądek, którego nie dało się naprawić: przez 5 dni nie mogła przyjmować pokarmu, na 7 dzień zaczęła umierać. Zmarłą 22.07.1941 ok. godz. 10:00. Akt zejścia został sporządzony w parafii Św. Michała na ul. Puławskiej. Pochowana na cmentarzy Powązkowskim, kwat. 56, rząd 1, grób 10D, na drugiej głębokości.

20. JULIAN ADAM deTHUN *1876  zonaty z Jadwigą Abczyńską c. Henryka i Romany z Ostrowskich, zamieszkiwali w Ciechocinku. Jadwiga urodziła się 25.07.1881 w Trąbinie, pow. Rypin a zmarła 15.11.1962 w Ciechocinku. Julian zmarł 12.09.1966 i pochowany jest w Ciechocinku. Nie wiadomo od kiedy mieszkali w Ciechocinku i kiedy pobrali się. Poszukiwania w toku.... B.T.

20. ZDZISŁAW de THUN   *09.03.1879   †18.02.1942. Syn Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur w Karwowie-Poduchownym, par. i gm. Bodzanów pow. Płockiego, przemysłowiec, właściciel młyna w miejscowości Łochów pow. Wągrowieckiego, żonaty z Wandą Więckowską. Metryka ślubu w parafii Kamienna koło Łochowa. Zmarł w Warszawie w lecznicy w dniu 18.02.1942 ok. godz. 15:00 wskutek dolegliwości przepukliny w pachwinie. Bezdzietny. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim. Kwat. 56, rząd 1, grób 10D, na pierwszej głębokości. Akt zejścia sporządzony w parafii Św. Barbary w Warszawie.

21. MIECZYSŁAW-JÓZEF de THUN, syn Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. 13.03.1882 w Kodłutowie parafii Unieck pow. Sierpeckiego. W latach 1914-1918, w czasie wojny rosyjsko-niemieckiej znajdował się w armii po stronie rosyjskiej w stopniu oficerskim. Nazwy i nazwiska o brzmieniu niemieckim były źle widziane i zmieniane; wówczas do wyrazu „Thun” dobrał w drodze przepisowej wyraz o brzmieniu polskim „Rudowicz” pochodny od imienia Rudolf i pisał swoje nazwisko „Rudowicz-Thun”. W tej formie używał nazwiska w niektórych razach i w latach późniejszych, jednak ogólnie pozostawał przy nazwisku jednowyrazowym „Thun”. Prawnik z wykształcenia, sędzia z zawodu. Żonaty z Aleksandrą Putiasiną. Akt ślubu małżeństwa zawarty został w parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława w Smoleńsku, w Rosji: 1/14.02.16. Aleksandra c. Włodzimierza i Aleksandry z Rumiancewych pochodziła ze starych rodów polsko-rosyjskich. Miała dyplom lekarski, znała dobrze kilka języków. Zmarła na raka 06.08.1941 w Warszawie. Pochowana została na cmentarzu parafii prawosławnej n Woli w Warszawie w murowanym grobie N 317/41 przy głównej alei. Akt zejścia Aleksandry sporządzony w parafii prawosławnej na Woli.


22. WANDA-EWA THUN, c. Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. 25.01.1873 w Draminie, pow. Sierpeckiego, ochrzczona  i wpisana do ksiąg w parafii Bodzanów pow. Płockiego jako mieszkanka wsi Karwowo-Poduchowne. Była nauczycielką i przełożoną żeńskiej szkoły średniej w Płocku przez siebie założonej. Wyszła za mąż za Władysława Mazarakiego, urzędnika z Krakowa. Ślub brała w Płocku 27.06.1907. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Krakowie.


23. MARIA-JÓZEFA THUN *31.08.1874   † 13.07.1942, c. Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. w Karwowie-Poduchownym. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim, niegdyś założonym przez jej siostrę Wandę, a następnie upaństwowionym. Wyszła za mąż w Płocku 10.07.1918 za Stanisława Ziółkowskiego, urzędnika bankowego. Mieszkała w Płocku a ostatnio, z powodu działań wojennych, w Warszawie w Al. Jerozolimskich 29-22. Wyróżniała się pracowitością, energią i ofiarnością. Miała dużo znajomych Zmęczona długotrwałą chorobą i śmiercią męża sama rozchorowała się. Cierpiała na bóle w krzyżu, potem w brzuchu i po 6 tygodniach ciężkiej choroby zmarła 13.07.1942. Bezdzietna. Lekarze choroby ostatecznie nie określili. Akt zejścia sporządzony został w parafii Św. Aleksandra w Warszawie. Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 154, rząd 6, grób 5 na drugiej głębokości, nad swym mężem. 


24. STEFANIA-CECYLIA THUN, c. Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. 02.09.1884 w majątku Lipa, parafia Krajkowo, gmina Raciąż, pow. Sierpecki. W dniu 29.04.1906 w Płocku wyszła za mąż za Stanisława Kłokockiego, przemysłowca. Zamieszkiwała w Zamościu, Janowie Lubelskim.
Dzieci:

i.                    Józef
ii.                   Aleksander Wiesław

25. HALINA-JADWIGA de THUN. *1.10.1888   † 24.03.1941, c. Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. w majątku Lipa parafii Krajkowo, gmina Raciąż, pow. Sierpeckiego. Wyszła za mąż w Gosławicach pow. Koniński 11.01.1917 za Jana Rodysa, inżyniera. Zamieszkiwała ostatnio w osiedlu Komorów-Wille, gm. Helenów, pow. błoński pod Warszawą we własnym domu. Zostawiła 2 córki:

i.                    Zofia
ii.                   Maria
  Zmarła 24.03.1941 ok. godz. 19:00 na wskutek choroby gruźlicy płuc. Akt zejścia sporządzony został w parafii Pęcice, gmina Pęcicie, pow. warszawski. Pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, kwatera 56, rząd 1, grób 10D, na trzeciej głębokości.

26.        NATALIA de THUN, c. Rudolfa-Józefa (18) i Marii z Feyów, ur. 4.02.1890 w majątku Lipa parafii Krajkowo, gmina Raciąż, pow. Sierpeckiego. Wyszła za mąż za Bolesława Salaka, doktora medycyny w Płocku. Zamieszkiwała w Płońsku, Płocku, Tarnopolu, Krakowie, Łodzi, Piotrkowie.

Dzieci:

i.                    Zofia
ii.                   Jan

27. JAN FRANCISZEK de THUN *09.10.1848   † 06.11.1911, syn Juliana Konstantego (17) i Teresy z Gostkowskich, ur. w Woli Kanigowskiej w Płockiem, obywatel ziemski, zamieszkiwał w majątku Dzierżno pow. rypińskiego. Żonaty z Władysławą Zaleską z Bożejewiczek pow. Żnin w Prusach Wschodnich – 27.12.1893 w parafii Żnin. Miał syna Stanisława. Zmarł w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie 06.11.1911 na skutek choroby wątroby. Akt zejścia sporządzono w parafii Św. Barbary. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, kwatera 56, rząd 1, grób 10D, na czwartej głębokości.


28. STANISŁAW de THUN, syn Jana Franciszka (27) i Władysławy z Zaleskich, ur. 19.11.1894 w Dzierżnie, gm. Dzierżno, pow. rypiński. Major WP, potem księgarz w Warszawie. Żonaty z Anną Wołoszyńską
Dzieci:

i.                    Jerzy.

29. WIKTOR von THUN, syn Juliana Konstantego (17) i Zofii z Jonasów, ur. w Miłocinie, parafii Staromieście, pow. rzeszowski. Dyrektor ZOO we Wrocławiu.

Powyższe opracował Mieczysław Thun (21) zmarły .......................... w Warszawie.”

                                      Tyle kronika Mieczysława
--------------------------------------------------------------------------------------------


Losy Wiktora  von Thun nie są znane z dokumentów rodzinnych. W swojej kronice, Mieczysław Thun napisał, że Wiktor był dyrektorem ZOO we Wrocławiu. Sprawdziłam tę informację – dyrektor Gucwiński przysłał mi listę wszystkich dyrektorów i opiekunów zwierząt od momentu powstania ZOO Breslau – jest to nieprawda. Alamanach Gotajski, poza tym że pogubił się w żonach Juliana, podaje datę ślubu ze służącą Josephą Jonas (w polskich dokumentach widnieje Zofia) w dniu 20 kwietnia 1895, czyli na dwa tygodnie przed swoją śmiercią (2 maja 1895). Tam również znajdujemy inne dane Wiktora: urodził się 17 grudnia 1874 w Gliwicach i był zatrudniony jako zarządca (Wirtschaftsbeamter). Ożenił się 26 listopada 1901 z Bertą Anną Augustą Riebel ur. w Gimmel, Kreis Woblau [Wołów] 30 lipca 1879.

Miał dwie córki:

1.      Katharina Wanda ur. we Wrocławiu 10 czerwca 1902    i

2.      Elisabeth Maria, ur. w Neubrunn 30 marca 1905. [Nuebrunn bei Habelschwerdt – Stara Łomnica pow. Bystrzyca Kłodzka].

Sądząc z formy nazwiska, jakiej użył Mieczysław, znane mu były zapewne fakty wskazujące na to że Wiktor powrócił do korzeni niemieckich. 
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 06 styczeń 2009 )
< Poprzedni